Official methods of analysis of AOAC International, 16th edition

 

دو کتاب زیر با فرمت پی دی اف در یک فایل قرار دارد:

Official methods of analysis of AOAC International, 16th edition vol1

Official methods of analysis of AOAC International, 13th edition

کتاب معروف و پرکاربرد  AOAC  _ این کتاب شامل روش های آزمایشگاهی شیمیایی و آنالیزی است که مورد استفاده خیلی از گرایش های مرتبط با کار آنالیزی و ازمایشگاهی مثل شیمی و دارویی و تغذیه و خوراک دام و … می باشد.